سلامتیان

سلامتیان ( 287 )

 
آدرس: نمایشگاه 1:اصفهان، خیابان جی، روبروی مسجد ابر 
آدرس نمایشگاه 2: اصفهان،میدان احمدآباد،خیابان جی،بعد از چهارراه شهید رجائی، روبروی مسجد ابر
خدمات پس از فروش:  اصفهان، خیابان امام خمینی، بعد از چهارراه شریف، روبروی خیابان درخشان
 
شماره تماس نمایشگاه یک :03133344777
نمایشگاه دو: 03135228885
خدمات پس از فروش: 03133320494-03133320495
نمایندگی ام وی ام اصفهان © شهریور 96 کلیه حقوق فارسی سازی قالب متعلق به مشاغل اصفهان می باشد و هرگونه کپی برداری و فروش در سایت های دیگر به جز مشاغل اصفهان ممنوع می باشد .