حاجی نیلی

حاجی نیلی ( 113 )

 
آدرس: نمایشگاه:اصفهان،خیابان حكيم نظامي،بين چهارراه و پل فلزي

آدرس خدمات پس از فروش
: اول جاده شیراز،مقابل شهرک آزمایش
 
شماره تماس فروش یک: 03136243534-03136244036 

خدمات پس از فروش: 03136540200-03136540201
نمایندگی ام وی ام اصفهان © شهریور 96 کلیه حقوق فارسی سازی قالب متعلق به مشاغل اصفهان می باشد و هرگونه کپی برداری و فروش در سایت های دیگر به جز مشاغل اصفهان ممنوع می باشد .